http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163028.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163030.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163049.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163070.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163082.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163128.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163247.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163276.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163288.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163289.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163340.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163354.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163355.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163370.html http://china.machine365.com/cpnews/201905A20CA0/info-0-ac7163516.html
首页 > 育儿 > 正文

视频-江苏金湖过期疫苗事件最新进展 家长又发现更早的过期疫苗

2019-05-18 19:21:01
来源:文章来源于网络

近日,江苏金湖有家长发现孩子被接种过期疫苗,金湖县委县政府立即展开调查。经查 2018年12月12日至2019年1月7日期间,共有145名婴幼儿在江苏金湖县黎城卫生院服用了过期脊灰疫苗。当地卫计系统已有3人被免职,5人被立案调查。日前当地家长陆续又发现更早时间接种的过期疫苗。 via.JSTV荔枝视频

上一篇:8岁男孩踩翻天窗坠亡 妈妈看着掉下去喊都来不及
下一篇:性早熟可以吃出来!这些食物别再给孩子吃了